הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סובייקטיביות

התייחסות להתרחשות באופן תואם את תפישת ערכיו המקדמיים של סובייקט בוחן.

לסובייקט אין יכולת לתפוש מציאות אובייקטיבית במנותק מהתניות מימוש ערכיו.

יש לסובייקט אפשרות מודעת לחתור לבחינה אובייקטיבית של המציאות, בשאיפה לנטרל השפעות רגשיות ותפישות ערכיות.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

3 תגובות בנושא “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סובייקטיביות”

הערות? אשמח לתגובתך

Share