הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מציאות

משך קריאה כ־ <1 דקות

מה שתודעה אנושית עשויה לתפוש באמצעות חושיה,
ניתן לתפישה ושחזור בהינתן אותם תנאים מקדמיים על־ידי תודעה אחרת.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך