הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הפסד

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

תוצאה פחותה מסף מכוון ונשאף של השגת טובין – ממשי, רעיוני או אנרגטי – שהופק במועד ובהקשר מסוימים של פעילות מובחנת.

כלכלית:
כשסך התשומות להשגת תוצאה עולה בערכו על התשואה.

מאבק:
תוצאת הביצוע פחותה משל יריב באותה פעילות.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share