הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – שאיפה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מוכנות להקצאת משאבים למימוש רצון נעלה

מוכנות תודעתית להקצאת משאבים ממשיים או רעיוניים למימוש עתידי של אובייקט רעיוני נעלה.

רצון מועצם, למימוש רעיון נעלה.

לרעיון הנשאף למימוש יתכנו היבטים ממשיים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share