הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תנועה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

שינוי

רעיונית

הליך שינוי תודעתי על ציר זמן.

ממשית

הליך שינוי במרחב על ציר זמן.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share