הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מצב

סיטואציה; תפישת חיוויים עכשווית של מהות

תפישת תודעה מתומללת של מכלול מרכיבים אחוד – יתכן אנושי רגשי או שאינו – יציב רעיוניתללא שינוי (גם אם מצוי בתנועה), בנקודת זמן מסוימת.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share
Share