הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – ישום | מימוש

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

התמרת רעיון למציאות |
פעולות הטמעת רעיון במציאות

ישום Application

רצף פעולות אחוד שתחילתו רעיוני והמשכו במציאות במטרה מקדמית מובחנת.

מימוש Realization, Implementation

פעולות המשלבות היבטים רעיוניים שהותאמו למציאות במנגנונים קיימים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share