הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – היבט

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אספקט, פן

מרכיב אחד מסוים מתוך כמה של מהות אליו תודעה מתייחסת, אותו בוחנת, מעבדת.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share