הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – זמן, עתיד

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

שאולי יקרה

מה שייתכן שיקרה בממד זמן, שבהווה כלשהו ניתן להתייחס אליו לאחר שהותמר לעבר.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share
Share