הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תרבות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

פעילות אנושית אסתטית, שאינה השרדותית

כל פעילות אנושית חורגת מפרקטיקה קיומית.

בשימוש רווח:
סטנדרטים של אסתטיקה
בתחומי התנהגות ואמנות,
שמאפיינים קהילות מובחנות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share