הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – התנהגות (אנושית)

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אינסטינקט–סנטימנט–התניה–רציונל

תוצרים רעיוניים וממשיים
מיישמים התניות של
אינסטינקטים וסנטימנטים
מבוקרים רציונלית מול גירויים פנימיים וחיצוניים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share