הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סובייקט

פרט

בן אנוש עם מרכיבים פיזיים אורגניים ביולוגיים ותודעתיים, מובדל מסביבתו.

סובייקט מתייחס לכל היתר כאובייקטים ממשיים או רעיוניים.

אני סובייקט. את, אתה, היא, הוא, סובייקטים לעצמם, ואובייקטים לי.

הן והם אובייקטים. אין סובייקט משותף ולא תודעה קיבוצית.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

30 תגובות בנושא “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סובייקט”

הערות? אשמח לתגובתך

Share