הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פחד

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

תגובה תפישתית, ייתכן פיזיולוגית,
לתחושה, לעיתים טרום תמלול,
של איום על התרחשות עתידית
עם השלכות שליליות.

ככל שההשלכות נתפשות כחמורות יותר,
כן הפחד רב.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share