הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חשש

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

תצורה מתונה, ‘אינטליגנטית’, של ‘פחד’;
תיוג איום רעיוני או לא מיידי
לאחר עיבוד ותמלול.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share