הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תפישת עולם

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מדרג אידאות

ניסוח יחסים
בין היררכיות ערכים רעיוניים,
שמנחים התנהלות
בסוגיות פוליטיות.

תפישות הוטמעו במהלך חיים, עיקרן בבגרות,
על מצע מאפייני אימוץ, ערעור ובקרה של פרטים,
באמצעות דמויות דומיננטיות – סוכני תודעה –
בסביבת הגידול, הסוציולוגיה, רשויות חינוך, דת ואכיפה.


#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

One thought on “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תפישת עולם”

הערות? אשמח לתגובתך

Share