רומנטיקה

אחיזה תודעתית

ניסיון ראשון

רומנטיקה
טיפול
[של] סובייקט,
באובייקט, במציאות, בריאליה,
בכוונה להטותו [את האובייקט]
לטפל במימוש סנטימנט תפישתו
במטרה להעצים תחושות, רגשות רצויות.’

ניסיון שני

רומנטיקה
ייחולו
של סובייקט
להיכנס, או להישאר,
בסט-אפ מנטלי, מצב תודעתי,
של מציאות בלתי קיימת, שאינה יכולה להתקיים,
באמצעות עזרים מאפשרים,
ובכללם מוכוונות תודעתית.

ניסיון שלישי

רומנטיקה
ייזום
פעולות מכוונות, מלאכותיות,
ליצירת מצב מנטלי נשאף,
בידיעה שהמצב
– זמני,
– מקומי,
– מנותק ממציאות,
באמצעות החלת צביון מסוים, תואם את המצב
תוך כיבוי מנגנוני ערעור ובקרה ובכללם הומור שמהווה אויב מנתץ רומנטיקה
[- הזונה הזו, המציאות, אורבת תמידית לחבל, לקרוע, את מעטה הצביון, .

כדי להיכנס למצב תודעתי מוכוון, יש לשאוף לשם. אוטונומית.
יש להעמיד פנים, זמנית.
אין ביטחון שיעבוד.

הומור יערער, והמציאות – בִּתה של זונה, תמיד תתעורר בשלב כלשהו, ותקרע את המעטה הדקיק של הצביון, תחרב את החגיגה הזמנית.

במכירות יש את המושג:
Fake it until you make it.

בצד הלא ממשי, הלא פרקטי, שאינו משנה מציאות* – חיוויים הנתפשים על ידי חושי תודעות שאינן קשורות, אינן בתקשורת אחת עם אחרת, הוא מציאות.

כלומר, טיפול שאינו ישיר באובייקט ולאחר מכן ברגשות המחווים על ההתייחסות לתופעה,
אלא, ישירות, בהקשר התנייתי, הטייה תודעתית, רגשית, של הסובייקט.

כך, פרדוקסלית, פרקטית, ההתייחסות לרגשותיהם של הרומנטיקנים היא אינסטרומנטלית. מטפלים ברגשות ישירות, תוך כיבוי מנגנוני הבקרה, ובכללם הומור, שהוא סוג של בקרה.

מתוך כך,

רומנטיקה, איננה פרקטית;
היא בניית קונסטרוקט תודעתי,
ייחול ל-מה שלא יקרה,
רציית מה שלא יהיה,
ותכליתו כניסה למצב תודעתי שיניב תוצאה שמחשבה רציונלית לא הייתה מאפשרת.
ולו זמנית.

הערות על רומנטיקה

מידת הרומנטיקה של מישהו, היא ‘איכות’, טביעת אצבע אישיותי, תודעתית, יציבה על ציר זמן ומאורעות.

בשל היות רומנטיקה מטפלת בייצוג המציאות, היא מקושרת ל’אמנות’ בריבוי ענפים.

הרומנטיקן הוא קורבן של רצייה שבתשתיתה חוסר הפרקטיקה של הסיפוק הרגעי, הבלתי ממומש בפועל.
האם יהיה בעייתי לומר, ש’רומנטיקניםי’ הם עצובים?
שעצבונם נובע מחוסר מימוש רצונות שהעלו לרמת חשיבות עליונה.

[אני, אמפירית] פגשתי מעט רומנטיקנים מחייכים, זמנית.
טרם פגשתי רומנטיקן שמייח.

לא שאין גברים רומנטיים,
אך למה רומנטיקה מקושרת לנשיות?
טרם הגעתי להסבר, אמשיך לחפור.

פתולוגיה

ברמת אינטנסיביות מסויימת ומעלה, חתירה לרומנטיקה היא סוג של פתולוגיה, אוטואמונית, המכלה את משאבי בעליה, בטיפול בבריאת מצב מנטלי רגעי במקום לטפל בהיבטי מציאות.

יש לך את זה ביותר פשוט?

בשפה פשוטה: נטייה לרומנטיקה מובהקת הוא סוג של קוועץ’ תודעתי;
למה יש מי שרוצה להקצות משאבים כלכליים, תודעתיים, אנרגטיים, כדי לארגן תחליף למציאות בידיעה שהיא זמנית?

 


* פרחים כנושאי מסר, נרות בעלי משמעות סימבולית, אורנמנטים, מחוות, קישוטים, טקסים.

 

עוד

על רגשות

על אהבה

עוד על אהבה

Share

2 thoughts on “רומנטיקה”

השאר תגובה