הצבעה אסטרטקטית – חדקרן

משך קריאה כ־ 10 דקות

המשך מעמוד קודם

בחירות

The best argument against democracy is a five-minutes conversation with an average voter

בחירות, באשר הן, עוסקות באלטרנטיבות. ניתן לשער שמינימום אלטרנטיבות הן שתיים. למעשה שתי בחירות מכילות ריבוי ערכים שהבחירה הסופית בין השתיים כוללת את האפשרויות כולן, גם אם הבוחר לא מודע להן.

בחירות פוליטיות עוסקות ביישום השקפות עולם במרחב פרט – חברה – ריבון.
הפעולה המעשית, הקונקרטית בבחירות היא זניחה; הטלת פתק אחד, שחשיבותו המוחלטת היא אחד חלקי מליוני פתקים אחרים. הבחירה מבטאת סט העדפות, אמונות, הטיות, סנטימנטים בתפישתו את יישום טובתו.

זו פעולה אבסטרקטית, שאני תמה איך רוב האנשים עם יכולת הפשטה מוגבלת כשלי, היו יכולים להטמיע ולקבל אותה אלמלא גדלו לתוכה עם התפתחות תודעתית.

במלים אחרות – אני מתקשה להאמין, ומבין שלא ניתן להוכיח, שתודעה אנושית שלא נחשפה מקדמית לקונספט בחירות פוליטיות הייתה יכולה להטמיע את הקונספט אילו לא צמחה אורגנית אבולוציונית לתוכה.

אדישות: מקרה קיצון

במקרים בהם בוחר הוא אינדיפרנטי על מושא הצבעתו, תיתכנה שתי אפשרויות:

  • הצבעה,
  • אי-הצבעה.

הצבעתו דומה במשמעותה המספרית לזו של הצבעת ראש מפלגה שלטת, שמבין, שחסינותו הפוליטית תוסר אם יפסיד את הבחירות; במובן ששניהם משקללים ברמות מודעות ועומק שונים את מכלול הערכים שעליהם, וכוחם המספרי שקול.

מכניזם

ממשל

ממשל > שיטת ממשל > היבט שלטוני > בחירות – מהווים מושגים אמורפיים הנוגעים בריבוי היבטים בחיי פרט. כל פרט. בדומה למכלול מענה של דת.

בהתפתחות האנושית, אמוניות קדמה ללאומיות. מיומנות אמוניות משמשת כתשתית להתפתחות לאומיות.

בעולם שחילק עצמו* למדינות, אמוניות ולאומנות מרבות להשתלב, עם חיכוכים, שכן בלאומיות מרכיב אמוניות על מורכבותו קיים. בהצבעה לדירקטוריון, לוועד בית, וכיוצא באלה, אין ייחוס מיסטי לתהליך ההצבעה.

פרט

פרט סופח ערך, חשיבות עצמית, מעצם יישום הליך בקרתי, רציונלי. בוותרו על ערך חשוב, משמעותי, לטובת קידום אחר, או צֶבֶר אחרים, הוא סופח ערך.

מצביע מצר על כך שוויתר על ערך חשוב, מנחם עצמו, מצטדק באזני סביבתו, מסביר שעשה מעשה אולי בלתי צפוי, בעיניו בעיני סביבתו, אך אוצה שייתפש כמי שהכריע באופן רציונלי.

* אלגוריות, הסמלות, טעינת מציאות במשאות מיסטיים

מושגים קשורים כ’הצבעה טקטית’, ‘אסטרגית’, כ’רצון הבוחר’.

אלה מצטרפים לתשמישי קדושה לאומיים; בדומה לדת המייחסת קדושה למלים, טקסטים, ספרים, עצמים וכיוצא באלה, ומשמשים כפיקציות שנועדו לטעון מושגים במטענים סמנטיים מיסטיים.

Share

3 תגובות בנושא “הצבעה אסטרטקטית – חדקרן”

הערות? אשמח לתגובתך

Share
%d בלוגרים אהבו את זה: