לא סובל שמשקפים אותי

לא סובל שיקוף

משך קריאה כ־ <1 דקות

אל תשקף אותי, פן תטעה

תודעה הינה אמצעי לתפישה, עיבוד ותקשור מציאות,
תמלול מהווה אמצעי אחיזה.
לא סובל שמשקפים אותי.
ניסחתי את מה שהתכוונתי אליו,
באופן שהתכוונתי אליו,
לא התכוונתי ל-מה שלא.

כשאחר משקף את דבריי,
הוא מתייחס לתוצרי תודעתו כאל תוצרי תודעתי.

אינני לוקח על כך הסכמה וממילא לא אחריות.

Share

הערות? אשמח לתגובתך