תפישת עולם מולקולרית, עכשווית, ניזונה מכותרות, היפר פרקטית, נטול הקשר, מטפלת בסוגיה לא בתפישת חיים לא מרוצה מפותרניהואופיינית לקולות צפים נטולי תפישת עולם

תפישה אנכית

תפישת עולם אנכית,
מולקולקרית, עכשווית,
ניזונה מכותרת עיתון,
[או אתר]
היפר פרקטית
נטולת הקשר,
מטפלת בסוגיה/ות
לא בתפישת חיים,
אינהרנטית, בלתי מרוצה מפותרניה,
ואופיינית לקולות צפים נטולי תפישת עולם.

Share

השאר תגובה