מיטוב מירבי מצרפי

הערכת משך קריאה כ- 1 דקות

 Maximized Aggregated Optimized Benefit

טוב מצרפי

מיטוב מירבי מצרפי –
ניסיון לאחוז מילולית תפישה אמורפית, נשאפת, דינמית, בלתי ניתנת לקיבוע של
שאיפת פרט
להתנהלות תודעתית
בכל רגע נתון
מול גירוי אליו תודעתו נחשפת,
בהתאם לתפישתו את קידום טובתו המקסימלי בהקשר של מכלול רצונותיו, האינטרסים שלו, ערכיו, ומשמעויות נגזרות עתידיות, בתשלום/ נזק מינימלי.

Share

One thought on “מיטוב מירבי מצרפי”

הערות? אשמח לתגובתך