מודל שלטוני – אניית הקרב פוטיומקין

משך קריאה כ- 2 דקות

הסכמה לסמכות

הסרט בצמצום מוחלט לקדם את הנקודה שאותה רוצה להבהיר מראה אוניית קרב ענקית עם מאות מלחים עליה, וחלקם בהתקוממות אודסה, אוקראינה, כנגד הצאר, במהפיכת 1905.

רב החובל, הקצינים, הרופא, מתעמרים במלחים, מאכילים אותם אוכל לא ראוי, מכים אותם, ואף מבצעים פעולת הוצאה להורג, שנעצר על ידי מלחים עמיתים, לאחר שהנידונים כוסו בבד ונשמעה פקודת הירי.

מודל סמכות

והשאלה שאותי מרתקת: על מה נשען מודל הסמכות?
השלכה על כל גוף היררכי, בדגש על מדינות.

תשובות מוצעות

העובדה שמאות מלחים מצייתים לעשרות קצינים שמצייתים לרב חובל אחד, היא תוצר היות אינסטינקטים, התכנסות למימוש סנטימנטים, שמוחלים עליהם בקרה רציונלית.

הסכמה כשפרט עלה על אוניה, עשה זאת כמימוש מרצון של אופציה זו מול אלטרנטיבה אחרת.
מה סוג ההסכמה, כמה נעשית מבחירה חופשית, ניתן לחפ/קור, ולהגיע או לא לתשובה מוסמכת.
סמכות בעלותם של פרטים על האניה, הם מקבלים על עצמם את כללי משחק התפקידים וההיררכיה שמאפשרת לגוף זה לתפקד.
רציונליות הפרטים העולים על האניה מצד אחד מחליטים לממש אופציה זו למול אלטרנטיבה.
בה בעת, הם מבינים שבתוך סיטואציה זו, אם לא ישמרו על המבנה לו הסכימו, יש סיכוי ממשי שלא יגיעו בשלום ליעדם, ויסכנו בדרך את שלומם שלהם.
קונפורמיות בחינה מתמדת של הסביבה האנושית, העמיתים, האם הנורמה מעדיפה לשמר מצב קיים, או לשנות אותו, מידת האנרגיה שקולקטיב הנתפש כנורמה מטעינה את הפרט.
איום, חשש גופים אלה מפקידים בידי הריבון, והיררכית למי שמתחתיו סמכויות סנקציות ואכיפה של מרותו, מפני חשש של התמרדות אפשרית של הנתינים – מי שבתחתית הסולם ההיררכי.
ערעור ובקרה בכל פעולה או מימוש של תפקוד מי שנוטל חלק ב’מסע’ האניה, ישנו הליך בקרה רציונלי, של האם לשתף פעולה עם הסיטואציה, או לשנות אותה.
בין יתר השיקולים הוא סיכוי ההטבה לעומת המשך המצב הקיים, מימוש סיכון מול תקווה.

 

השתקפות המודל

מודל זה, הוא דוגמא לתפקוד במערכות דומות לאניית הקרב, כצוללת או מטוס, ומערכות דומות מהמעלה השניה – קולקטיבים היררכיים, כמערכות חינוך, צבא, ומדינה.

טרום התאבדותו, היטלר הורה למנות את אדמירל קרל דניץ כנשיא גרמניה, מינוי שאכן קרה למורת רוחו של הימלר. בשם מה? באיזו סמכות המינוי התקבל?

משמעות

משטר דמוקרטי מחייב את הסכמת הנתינים לשלטון. ברור.

לטענתי, גם במשטרים נוסח רוסיה – פוטין, טורקיה – ארדואן, ואפילו צפון קוריאה – קים ג’ונג, כל דיקטטורה באשר היא, ללא הבדל גיאוגרפיה או עת, נתח אוכלוסיה משמעותי וחזק מצדד, או לפחות אינו מתנגד לשלטונם של השליטים, מאפשר להם לשלוט.

Share

הערות? אשמח לתגובתך