הבחנה קונסרבטיביות – פרוגרסיביות

משך קריאה כ־ 2 דקות

דיכוטומיה

אמוניות

לאומנות

שימור התכנסות הזדהותית

קונפורמיות

אינטלקט מאושש פרדיגמות מקדמיות

כמיהה לסדר ועוצמה

נהייה אחר מנהיג

תגובתיות לרהב מלל, טקס והסמלה

כמיהה לטוב אימת רע מוחלטים

חתירה ל

רציונליות

ערעור ובקרה

אינדיבידואליות

חופש פרט

ליברליות

שיוויון

שלום

שאיפה לשיפור אורגני מתמיד

הבדל בין פרטים – מיקום על משרעת תפישה

  1. קרבה לליבת האידיאולוגיה
  2. הקצאה אנרגטית למימושה
  3. אידיאולוגיה לוקלית טמפוררית

מחוץ להבחנה

היברידיות, טומטומים, ‘גם וגם’
שוחרי מיצוע, מרכז, ממפים את ליבת המשרעות הנקודה ה’לגיטמית’,
ממקמים עצמם כמרכז קונצזוסיאלי.

פרקטיות, ‘תלויים’
בוחנים את ‘הדבר הנכון’ ו‘מה יוצא לי’ ב בקונסטלציה נתונה.

אינדיפרנטיות, ‘ככה וככה’
משלבים ערכי שני צדדים.

אדישות, ‘לא ולא’
משוחררים מאידיאולוגיה מקדמית.

טביעת תודעה

ההטייה היא תוצר סנטימנט מוטמע באמצעות סוכני הטמעה כסביבת
גידול, סוציולוגיה מקיפה מערכות חינוך והשכלה, גופי שלטון ואכיפה.

שינויים

שינוי מקומי – בעקבות זיהוי אינטרס,
שינוי מינורי – התכנסות הזדהותית,
שינוי מאז’ורי – נדיר, מבנה אישיותי של ערעור ובקרה.

המודל תקף בכל עת, גיאוגרפיה, תרבות ושפה.

גזוזטראת ההתיימרות

Share

הערות? אשמח לתגובתך