שאלון קונסרבטיביות — פרוגרסיביות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מנעד שמרנות – קידמה

שאלון מבחין בין תפישות, תצורות מחשבה, קונסרבטיביות לפרוגרסיביות.


סוגיות

תחושת השתייכות

סנטימנט הזדהות עם תפישת עם, לאום, מדינה ביחס לפרט

 • קבלת מבנים חברתיים לאומיים
 • נטייה לערער על מבנה מחשבתי מוצע

התיחסות לערך עליון, הגדול מאינדיבידואל

 • הבנה שיש ערך גדול, נשאף יותר מערך פרט בודד
 • אין ערך גדול מקיום תודעת פרט

בחינת הצדקת מעשה, נורמטיביות — סבירות

 • מוסכמה חברתית – נורמטיביות: מעשה לגיטימי אם הרוב הדומה היה נוקט באותה פעולה (- חתונה, ברית מילה)
 • סבירות: מעשה מוצדק אם תודעת העושה או תודעה זרה מבינים את הסבירות לעשייתו

התנהלות, סבירות רציונלית — ציות לחוקים ניתנים

 • ציות לחוקים כתובים ומוסכמות חברתיות מקובלות
 • התנהלות על פי היגיון וסבירות הבוחן

חתירה לפתרון

 • חתירה לפתרונות חזקים, משני מציאות, מיידית
 • העדפה לפתרונות הדרגתיים, אורגניים אבולוציוניים לטווח ארוך לשיפור מקומי

כניסה לקונפליקט מעמדת הרתעה — תקווה

 • שרטוט אופק חיובי, לפני שאדם רוצה להרע לאחר רוצה להיטיב עם עצמו
 • כניסה לקונפליקט מעמדת עוצמה מרתיעה

התייחסות ל-ערכים מקודשים

 • אין ערך מקודש
 • יש ערכים מקודשים; החיים, סמלים לאומיים ותשמישי דת

מוסר: סט ערכים מקדמי — מקומי

 • התנהלות על פי סט ערכים קבוע, מוטמע
 • התנהלות על פי רציונליות מקומית ומצרפית נבחנת, משתנה ודינמית

נטיית הזדהות, מובהקת — לא קיימת

 • מרכיב זהות עצמית מובהק עם עם, לאום, דת, מדינה, קהילה, קבוצה אהודה
 • זיהוי פרט עם עצמו, שיתוף אינטרסים אד-הוק עם עמיתים לעניין

זהות חיצונית – מידת השפעת תיוג חיצוני את הפרט

 • לתיוג האחר את הפרט יש משמעות
 • זהות אינה מושפעת מתיוג אחר

מידת אֱמוניות

 • חסר אמונה לחלוטין; המציאות מתנהלת במנותק מתודעת פרט
 • מאמין אדוק; לרצון, מחשבת והתכווננות פרט יש השפעה על המציאות

כוח עליון מארגן

 • אין; המציאות כאוטית יש להתנהל רציונלית למיקסום טובת המתנהל
 • יש כוח מארגן בוחן מציאות ממעל, ובעל יכולת השפעה עליה

התייחסות למיסטיקה

 • ישנן תופעות מעבר לתפישה רציונלית, שמעידות על ניהול מציאות
 • שאיפה להסבר רציונלי חושי לכל תופעה. באין הסבר עכשווי, הכרה שיימצא בעתיד

גן עדן — גהנום

 • יש טוב מוחלט לשאוף אליו, וורוע מוחלט להימנע ממנו
 • אין דבר כזה; יש מצבים שמיטיבים, – נשאפים – עם הבוחן ומצבים מרעים שכדאי להימנע

כוחה של מילה

 • יש למלים בכלל כוח, ולמלים מסויימות עוצמה משלהן
 • מלים הן כלים לתיאור מציאות, אין להן כוח משלהן

העדפה לסדר — חופש

 • מוכנות לתשלום בחופש פרט להעצמת סדר וביטחון
 • העדפה לחופש פרט על חשבון סדר וביטחון

העדפת מזדהים מודעת

 • העדפה א-פריורית, מתומללת ומודעת, לפרטים החולקים מושא הזדהותי משותף
 • העדפה מודעת לבחינת פרט בשאיפה לניתוק מהשתייכותו ההזדהותית

סמלים

 • סמלים הם כלים תודעתיים חשובים
 • אין התייחסות לסמלים, יש מציאות ויש ייצוג
ארגון מדיני

סוגיות מדינה — אזרח

מדינה – פרט

 • מדינתי היא ערך עליון. כך על היחיד לשרת את הכלל
 • תכלית כל מבנה חברתי לשרת פרט

ביצור מבנה מדיני

 • על מדינה להיות חזקה בריבוי ממדים
 • שאיפה להחלשת מבנה מדיני מתערב בחיי פרט

בקרה על ריבון

 • יש לאפשר לריבון שנתמך על ידי אזרחיו את מלוא הסמכויות, שתפקודו לא יופרע
 • שאיפה לבקרה מקסימלית על הריבון

שימוש בכוח

 • רתיעה משימוש בכוח על ידי מדינה הוא ביטוי לחולשה
 • שימוש בכוח כמוצא אחרון

איכות ריבון

 • שאיפה לריבון עם תכונות-על
 • ריבון הוא מנהל, רצוי נמתאים ביותר לתפקידו

חופש ביטוי

 • על מדינה, דמוקרטיה, חופש ביטוי להגן על עצמם ולהציב סייגים דפנסיביים
 • ללא סייג

התערבות מדינה בחיי פרט

 • שמירת סדר ושגשוג חברתי מצריך מתן כוח מתערב למדינה
 • שאיפה להקטנה מתמדת

זיקה לבני עמי

 • מחוייבות לבני עדתי, החולקים את דתי, אזרחי מדינתי
 • אדם הוא אדם אין התייחסות למוצאו

סמלי מדינה

 • סמלי מדינה הם אמצעים חיוניים לשימור מבנה מדיני
 • מלי מדינה היא פונקציה מניפולטיבית לנבערים
כוחות מארגנים

קיום כוח מארגן

 • יש כוח על מארגן
 • אין כוח על מארגן

גורל

 • התרחשויות בעיקרן נקבעו מראש
 • לא ברור מה זה

גורל משותף

 • אין דבר כזה, פיקציה שדל ריבון מניפולטיבי
 • חלק מגורל משותף

שאיפה לכוח מארגן

 • שאיפה לארגון מינימלי של ארגון קולקטיבי
 • שאיפה מובהקת לארגון חיים על ידי אל, ריבון, מדינה

מדינה פרט

 • מדינתי היא ערך עליון, על היחיד לשרת את הכלל
 • תכלית מבנה חברתי לשרת פרט

מידת אמוניות

 • מאמין אדוק
 • חסר אמונה לחלוטין

מתחזק מסורות

 • מרבה לתחזק מסורת
 • ממעט לתחזק מסורות

תחזוק טקסים

 • ייחוס חשיבות לטקסים, קיומם, כיבודם, התרגשות מהם
 • רתיעה מטקסים

סנטימנט

 • באיזו מידה ל’סנטימנט’ יש עצמאות
 • נמצא תחת בקרה רציונלית

הערות

אמינות מענה

על עצמו

כטבען של תשובות לשאלות העונות ב’עדות עצמית‘, עונה על שאלון מעיד על עצמו באופן שתואם את האינסטינקט שלו להיתפש על ידי עצמו, לקדם ערכים תואמי סנטימנטים, הנראה לו כ’נכונים’, ולהימנע מכאלה שאינם.

על אחר

אם עונה על עצמו היה משווה את תוצאות המענה שלו לתוצאות אחר אותו, היה מקבל תמונה חיצונית – איך נתפש על ידי אחר. אני משער שיש דמיון בין תפישות אלה, ולא זהות.

טביעת אצבע

אני מניח שאם הייתי מניח את כל התשובות אחת מעל השנייה, הייתי מקבל מיקום מובהק על הסליידר.

מכלול התשובות הוא טביעת אצבע, טביעת התודעה, של ממלא שאלון זה.


הבחנה ימין שמאל

הבחנה ימין — שמאל, כעת

Share

One thought on “שאלון קונסרבטיביות — פרוגרסיביות”

הערות? אשמח לתגובתך

Share