ציפוף שורות, התכנסות הזדהותית

משך קריאה כ- <1 דקות

קונספטואלית

פרטים עם מערך תפישות וערכים משותפים,
המזהים איום על שלמות הקולקטיב איתו הם מזדהים,
באופן אינסטינקטיבי וולונטרי, או במודע וכתגובה לקריאה,
מתעלמים מהבדלי התפישות ביניהם,
מתכנסים ליצירת עוצמה מצרפית
להגנה על ערכי הליבה של הקולקטיב,
באיום או פעולה
דפנסיביים או אופנסיביים.

ביטוי לכך עשוי להיות תומכי בעלי עמדה פוליטית במנהיג, שנתפש חיצונית כבלתי ראוי, ועל ידי מצופפי השורות כמגן האג’נדה.

אייקון תרבותי שנתפש על ידי צרכני התרבות כמייצג תרבותם ועל ידי סביבה אחרת כסוטה, פושע, לא נורמטיבי וכיוצא באלה.

Share

הערות? אשמח לתגובתך