פגוש פוגייש פגשתי – חוזק ונחרצות

משך קריאה כ־ 3 דקות

סובייקט המייחס לעצמו חוזק, עוצמה,
סביבתו מבחינה, מעצימה הילה זו,
כשבעצם,
מסמן, בנחישות, את היותו באיזור נוחות – comfort zone רגשי צר,
נסמך על אחרים, רגשית, שיגנו עליו.


הסובייקט – הפרט החושב עצמונית, הקים ומתחזק במהלך חייו מערכת התרעה, הגנה וגיוס סביבו
שמתריאה, כשהוא בשולי איזור נוחותו.

במקרה כזה, הסובייקט הנתפש כעוצמתי מגייס מי מכוחותיו למנוע את צאתו ממנה,
או את שלייתו – rescue, אם נכנס לאיזור שאינו מתאים לו.

להבנתי – חוסן, עוצמה – זה לא.

איזור נוחות רגשי

בשל הדיזוננס בין ייחוס העוצמה לחולשה, comfort zone מוגדר שלילית:

איזור נוחות רגשי,
הוא מרחב קיומי של אורגניזם,
שמחוץ לו הסובייקט נמצא בעוררות רגשית נגטיבית,
שהוא שואף להמנע, או לצאת ממנה
כדי לחזור למצב נינוח.

הבחנה בין עוצמה לחולשה

  1. גודל מרחב הנוחות ורצועת הפירוז,
  2. התניית גיוס,
  3. האם תקווה או איום למושיע.

גודל מרחב הנוחות

עוצמה הוא מי שיכול לשאת מרחב מחיה רחב,
לעומת מי שמבטא אי-נוחות במרחב מחייה מצומצם לו.

התניית גיוס

באיזו מידה האובייקט נוטה

  • לגייס,
  • להשית אחריות

על סביבתו שישמרו עליו בתוך איזור הנוחות,
שיסייעו לו להיחלץ ממנה.

תקווה או איום

אם הסביבה מגייסת תשומות בשל תפישת פרטיה שהגיוס יקדם אותם,
לעומת התגייסות מחשש שנוחות, רמת חייהם תרד בשל אי-נוחות ‘בעל העוצמה’.

סביבה תומכת

  • פרט קרוב,
  • אוסף פרטים ברמת קרבה משתנה

שחלקם מתחזקים את תחושת העוצמה של האובייקט,
חלק מחלקם מתריעים בפניו מגוננים עליו בעת התקרבותו לאיזור אי-נוחות,
וחלק מחלק חלקם זמינים תשומתית למשייתו מאי-הנחות אליה נקלע, וולונטרית, או זמינים דרוכים, מצפים, מוכנים לקריאתו.

עוצמה

היא תחזוק רגשי אוטונומי של סובייקט.
כשבמצב התחזוק מרוחקיםעשויה להשתנות

הדיזוננס

נתפש כ’חזק’,
ובעצם, נסמך על אחרים;
מאיים רגשית על סביבתו, שאם יהיה במצוקה ‘יאבד’ – ייכנס לרוטינת חרדית דכאונית, ישפיע על סביבתו, ועליה להיות דרוכה שלא יקרה, או להתגייס פרואקטיבית להצלתו.

Share

הערות? אשמח לתגובתך