נברנות מולקולרית נבירה בפרטים

פגוש פוגייש פגשתי לוחכי מולקולות

מוקדש* לנברנים מולקולריים** נטולי תפישת עולם מוכ/טי סנטימנט***

נברנות מולקולרית: תפישת מציאות כמופע מקומי בודד, נתפש, נטול ייחוס או הקשר.

סוגי נברנות

 • יצירת סדר ביורוקרטי, כשאין סדר לוגי
 • פרימת סדר לוגי כשקיים
 • אדישות לסדר / העדרו – התייחסות לגירוי.

נברנות מולקולרית

צפייה תהליכית

בחינה מיקרוסקופית מקרבת צפייה מרוחקת
וורטיקלית – מלמעלה בגובה מולקולה לאטרלית – מהצד בגובה צבר מולקולות
טקטיקה:
חיווים תוצאתיים סופיים, נראים, יחידניים, נספרים.
אסטרטגיה:
חיוויים תהליכים מתמשכים, התפתחויות על ציר זמן מתמשך, מגמות, כוונות, מאפיינים
מופע בודד מכלול והקשר
חתירה לפעולה פותרנית מקדמת / מגוננת. חתירה להבנה.
סוציאליזציה של הפרטים: הפרט החשוב ביותר שקול בחשיבותו לפרט הזניח ביותר. הבחנה בין עיקר לתפל, התמקדות בנתיב קריטי וטיפול מטייב.

בניטרול ארומה נגטיבית מנברנות,
שאיפה רציונלית היא פירוק מציאות למרכיביה, צפייה במכלול, הקשר, התפתחות,
תוך ניתוק מהטייה רגשית ערכית, הטייה לסנטיממט, אישיות הבוחן או חתירה לפעולה.

בהתייחסות למרחב יחסי פרט––חברה––ריבון, נברן מולקולרי נטול תפישה, אידיאולוגית, ומוטה לניתוח מצב עכשווי ללא הקשר.

הטייתו הפוליטית קשורה ל-

 • תפישת האינטרס המקומי, זמני, לפי
  • הפוזיציה בה הוא שוהה בעת הבחינה
  • סט ערכיו
  • הטיותיו
   • נושא מסויים שכל הפרק,
   • אהדה לצד אחד,
   • סלידה מאחר.

בבחינת מצב אין מחוייות למצב מקדמי, לכן צפוי לשנות את התייחסותו על ציר זמן.

 


* מוקדש – אחאנא”ר שכמוני, אף פעם לא הבנתי את הקונספט ‘מוקדש ל-‘ בספרות, בספורט; מין מחוות של שמרנים חובבי רהב מילולי שמובנות לעמיתיהם נטולי בקרה רציונלית. שיהיה.

** נברנות מולקולרית – תפישת מציאות כמופע מקומי בודד, נתפש, נטול ייחוס או הקשר.

*** נטולי תפישה מוטי סנטימנט – איכות מנטלית של מיקוד במרכיב ולא במכלול.

Share

השאר תגובה