פגוש פוגייש פגשתי מנרמלי פתולוגיה התנהגותית ד’

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

א’. פתיח

ב’. התופעה

ג‘. הפתולוגיה

ד’. תסמונת שרה נתניהו

 

הסתייגויות והבהרות על גברת נתניהו

 • גברת שרה נתניהו אינה נושא התייחסותי זו.
 • מעולם לא פגשתי את גברת נתניהו.
 • שרה נתניהו מהווה, עבורי, ייצוג מוקצן של תופעה רווחת, מוכרת, למקרים שאולי קלים יותר, מקרים שסופחים תשומת לב תקשורתית פחותה מזו שהיא סופחת.
 • למען היושר האינטלקטואלי – משאב בנדירות לא בשל מחסור אלא בשל חוסר ביקוש לו – ייחוס הפתולוגיה לגברת נתניהו נעשה מתוך ספיחת רשמים ועדויות מתוּוָכים על ידי התקשורת. אין לי הוכחות אמפירית או פורנזיות לקיומן, אלא על פי ההיסק. עם זאת – נסיבתית אינטואיטיבית אני משער ש-שרה נתניהו אכן לוקה בתסמונות אלו,
  • ישנו מערך מגוייס רגשית אולי אף מעשית, שתפקידו למסך את ביטויי הקוועץ’. ישנו מערך ‘מנרמל’ כמו ניקול ראידמן, סנדרה רינגלר, מושיק גלאמין, רוני מאנה בעבר, בני ציפר, שהם לתפישתי – אולי טועה – מגוייסים לנרמול הייצוג שלה בתקשורת.
   אינני יודע

   • אם הם אכן מגוייסים,
   • ואם כן, האם גברת נתניהו גייסה אותם רגשית או בדרכים אחרות.
 • גברת נתניהו מהווה גורם משפיע על אזרחי ישראל מתוקף היותה רעייתו של ראש ממשלה סמכותני 12 שנים רצופות, 15 סך הכול.
  מעדויות שונות, שאינני יכול לתקפן עולה, שמעורבותה בענייני המדינה והציבור חורגות מהמקובל.
  מכוח אישיותה הנתפשת, הפתולוגיה שאני מייחס לה מהווה גורם משפיע על המרחב הציבורי. כגורם שאינו ממונה או נבחר, היותה דמות משפיעה לוקה בהתנהגותה, שנמצאת בצומת השפעה קריטי, משפיעה עלי.
 • קשה ואמורפי אף יותר לאבחן את מי, איך ולמה מי שמגוייסים לנרמל את התופעות המיוחסות לה, שהם בעצם באדווה הרחוקה יותר.

ארכיטיפ קוועץ’ מגייס נורמטיביות

שרה נתניהו נתפשת כבעלת קוועץ’ התנהלותי. בשל מיקומה האישיותי, תפקודה ותיווך המידע, אני משער שיש משרעת ווריאציות רחבה על אבחון מצבה.

נראה, כהיסק מתווך תקשורתית, שסביבתה מקצה תשומות התגוננות משמעותיות מפני ביטויי הקוועץ’ שבחלקם מטפטפים למדיה, ואולי מה שמפורסם מועצם מעבר למידותיו.

באותה עת, ניכר שמוקצים משאבים רבים לנרמל את החיוויים שזולגים למרחב הציבורי.

תוצרי הקוועץ’ (הנתפשים)

הגברת מהלכת אימה על סביבתה.
הסביבה אינה יכולה להתמודד איתה, עם דרישותיה.
בצד המשמעויות שדרישות גב’ נתניהו מרקיעות, הן הסביבה והן הגברת משלמות מחירים ריאליים ורגשיים שמעצימים את הבעיה, לכל המעורבים.

ייתכן שמקור כוחה של גברת נתניהו טמון בהסכם נישואין עלום עם בנזוגה ראש הממשלה לשעבר.
עם זאת, להבנתי, וזו טענתי, שנקודת ארכימדס ממנה מופעלת העוצמה ההתנהלותית של גברת נתניהו היא האישיותית רגשית, לא האדמיניסטרטורית הסכמית.

בכוח אישיותה, הכריזמה, החמלה שסופחת, תחושת ההגנה שהיא מגירה ממי שנחשף לסבלה, אם לא התעמרה בו יתר על המידה, היא פועלת וסוחטת רגשית את סביבתה, בתמהיל קלאסי חולשה–עוצמה:

מצע אישיותי אופייני, מובחן, משלב
חולשה, פגיעות רגשית:

הפגנת חשיפה רגשית שסופחת סנטימנט ריצוי מובנה קיים, למניעת עוגמה נפשית מעצימה מצוקה.

עוצמה, שליטה ריאלית:

נגישות לרגולציה של מתן טובין, ניתן למניעה או להשפרצה, שמהווה מצע וקטליזטור למימוש דרישות.

לגברת נתניהו, מעבר להסכם שישנו או איננו אין כוח מעבר לסוג של כריזמה, אימה שהיא מזרה על סביבתה.

כריזמת חולשה זו – האימה שהיא מזרה, האנרגיה שהיא מגירה מסביבתה, היא מקור עוצמתה.
באמצעות הטלת טרור רגשי זה על סביבתה, היא שולטת באדוות רחוקות יותר של הטובין הריאלי.
באמצעות הפאניקה שהיא משיתה על בעלה, היא מצליחה לגרום להחלטות משפיעות על מציאות.

לא וכן

את גברת נתניהו לא פגשתי.

פגשתי מי שנראו לי, שמעתי מחלקם עדות העצמונית, כמבטאים מצוקה רגשית. ביניהם נסמכים במיומנות על סביבה מגוייסת בתפקיד ‘מנרמלת’. לא מעט כאלה. חלקם בעלי ווריאציות מוחלשות של התסמונת שאני מייחס לה. הגברת היא תיוג של התופעה אליה נחשפתי.

סביב דמויות עם קוועצ’ים התנהלותיים, בעלי אפיל כריזמה של ‘פגועים’, מתקיימת תופעה מובחנת של דמויות בתפקיד ‘מנרמלים’.

מנרמלים מגוייסים אלה הם עניין של טקסט זה.

 


ה’. גייסים

ו’. מגוייסים

ז’. אישית

פגוש פוגייש פגשתי – ריכוז

Share
Share