פגוש פוגייש פגשתי תסמונת מנרמלי שרה נתניהו

נרמול פתולוגיה התנהגותית

בעלי פתולוגיה, לרוב חרדה או דכאון, שסובלים ממחסור אנרגטי לתחזוק עצמם מאוזנים רגשית, ויכולת גיוס צוות (סטאף) אנושי לתפקידי ‘נרמול’, כאינסטרומנטים.
שרה נתניהו נתפשת כבעלת פתולוגיה התנהגותית מובחנת. מתחזקת צוות מנרמל מתחלף.

יש (כמובן) עוד (רבים) שנתפשים כבעלי פתולוגיה התנהגותית שהתנהלותם המוכוונת, ההתנייתית, הבלתי נשלטת, גורמת להם ולסביבתם נזקים.
נזקים אלה שנגרמו בעת ביטוי ההתנהלות הפתולוגית עמדו מבחינת המבצעים שלהם בסטנדרטים ההתנהגותיים ‘נכונים’, להם.
בבחינה רטרוספקטיבית של סביבתם האוהדת, לעתים גם שלהם, בעלי פתולוגיה הגיעו למסקנה שמימוש ההתניה האופיינית, מסב להם נזק.

נראה, שסביב גברת נתניהו פועלת מערכת שגוייסה ל’נרמל’ את הרושם הנתפש של התנהלותה.

שבעת הפרקים הבאים מטפלים בהתייחסותי למכלול התופעה,
בדגש על מנרמלים פתולוגיה – ‘תסמונת מנרמלי שרה נתניהו’ – גיוס מנרמלי התנהגות פתולוגית  – רקע, מאפיינים, סיבות, מוטיבציה.

א’. פתיח

ב’. התופעה

ג’ הפתולוגיה

ד’. שרה נתניהו

ה’. גייסים

ו’. מגוייסים

ז’. אישית

 

פגוש פוגייש פגשתי – ריכוז

Share

2 תגובות בנושא “פגוש פוגייש פגשתי תסמונת מנרמלי שרה נתניהו”

הערות? אשמח לתגובתך

Share