פגוש פוגייש פגשתי נרמול שרה נתניהו

משך קריאה כ־ 1 דקות

מנרמלי פתולוגיה התנהגותית

שרה נתניהו נתפשת כבעלת פתולוגיה התנהגותית מובחנת.

יש (כמובן) עוד (רבים) שנתפשים כבעלי פתולוגיה התנהגותית שבתנהלותם המוכוונת, ההתנייתית, הבלתי נשלטת, גורמת להם ולסביבתם נזקים. נזקים שבעת יישום ההתנהלות הפתולוגית עמדו בסטנדרטים ההתנהגותיים ה’נכונים’, שלהם. בבחינה רטרטספקטיבית של סביבתם האוהדת, ואולי אף שלהם הגיעו למסקנה שמימוש ההתנייה האופיינית הסב להם נזק.

נראה, שסביב גברת נתניהו פועלת מערכת שהתגייסה ל’נרמל’ את הרושם הנתפש של התנהלותה.

שבעת הפרקים הבאים מטפלים בהתייחסותי למכלול התופעה,
בדגש על מנרמלים פתולוגיה – ‘תסמונת מנרמלי שרה נתניהו’ – גיוס מנרמלי התנהגות פתולוגית.

א’. פתיח

ב’. התופעה

ג’ הפתולוגיה

ד’. שרה נתניהו

ה’. גייסים

ו’. מגוייסים

ז’. אישית

Share

הערות? אשמח לתגובתך