מודל גביע גלידה

משך הקריאה: 3 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

סוגיות אחו פרט – חברה – ריבון

כל המשפחות המאושרות – מאושרות באופן דומה.
כל משפחה אומללה – אומללה באופן שונה.

לב טולסטוי

כל הימניים – קונסרבטיבים באופן דומה.
כל שמאלן – פרוגרסיבי באופן שונה.

הבחנה

מודל גביע גלידה
מודל גביע גלידה

כבגביע גלידה,
החלק התחתון, הנמוך, הקונסרבטיבי, מכנס את מרכיביו לליבה אידאולוגית הומוגנית מובחנת.

ראש גביע הגלידה, החלק העילי, הפרוגרסיבי אוורירי, מתרחב, מתבדר ונמס, שכן הסוגיות אינן עניין קיומי, אלא של שיפור מצב.

המודל מוצע לכל אידאולוגיה, עת, גאוגרפיה תרבות ושפה.

התפתחות אנושית

 • צבירת ידע, יכולות, ניסיון, פיתוח כישורים
 • התכנסות, נורמטיביות
 • התפתחות
  • אמונה, דת
  • מבנה חברה שלטון
 • התממשקות פרטים

קונסרבטיביות

פרוגרסיביות

מימוש ביצוע התכנסות הזדהותית
חתירה דיאלקטית ל
 • שימור יציבות הקיים
 • שמירת קולקטיב > פרט
 • אמוניות
 • לאומנות
 • שימור הזדהות, מסורת
 • צדק: התכנסות לנורמה
 • סדר וציות
 • היררכיה
 • צביון
 • גן עדן / גיהינום
  • פתרונות מקומיים חדים גורפים
 • פתרונות
 • מנהיג סמכותני – על, אל
 • ייחוס כוח למלל, קדושה
 • גיוס אינטלקט לתמיכה בפרדיגמה
 • מטפיזיות – ייחוס למלל, לטקס, קדושה
 • התקדמות אישית
 • חברה משרתת פרט
 • רציונליות
 • אינדיבידואליות
 • שיוויון
 • צדק: חיפש סבירות
 • ליברליות
 • פלורליזם
 • שיפור מתמיד
  • פתרונות כוללים מיטיבים
 • שלום
 • אוניברסליות
 • בחינה וערעור
 • אינטלקט להבנה וניסוח
התכנסות, כמאפיין התבדרות כמאפיין

שוני בין עמיתים לתפישה אידאולוגית

 • קרבה לליבת אידאולוגיה,
 • מידת הקצאה אנרגטית מקדמת התכנסות
 • ערכים שונים לקידום
 • מידת הקצאת אנרגיה לקידום.

    

   מודל גביע הגלידה

   מה מובן מהסכמה?

   ניסיון לאחוז תפישה מורכבת, ללא הסבר.

   סקרן לדעת מה יחס הצופה לסכמה.


   Ice cream cone

   The “Ice Cream Cone Model” is a model that describes the relationship between the conservative and progressive forces in society.

   The model is based on the idea that society is like an ice cream cone, with the conservative forces at the bottom and the progressive forces at the top. The conservative forces are concerned with preserving tradition and stability, while the progressive forces are concerned with change and innovation.

   The model suggests that society is most stable when there is a balance between these two forces, with neither one dominating the other. The Ice Cream Cone Model was first proposed by Yair Dickmann, an Israeli philosopher and educator1.

   Share

   6 תגובות בנושא “מודל גביע גלידה”

   1. נכון ממש.
    ההבדל גדל יותר במציאות של העדר מנהיגות.

    1. גישורי כפרה עליך,
     תודה על תגובתך.
     עם זאת, היכן שמסכימים אתי – לא מעניין.
     אנא, האר את עיני: היכן אני טועה, לא צודק, או סתם אינך מסכים?

   הערות? אשמח לתגובתך

   Share