בחינת נושא, ערכית, במנותק ממעורבות אישית, אינטרסנטית או רגשית, של הבוחן

עדות אישית

משך קריאה כ- <1 דקות

יושר אינטלקטואלי

בחינת סוגיה ערכית, במנותק ממעורבות אישית, אינטרסנטית או רגשית.

מונע את התכנות עדות הבוחן,
גם אם העיד, נשבע, התחנן שעשה זאת ‘ביושר אינטלקטואלי’.

בעדותו זו של הבוחן, הוא מעיד ש

  • הפר את הניתוק בין נושא הבחינה למי שבוחן אותה,
  • ובכך יצר אוקסימורון.

נחמה, פיצוי, עיקוף –

בוחן המבקש לבטא את כוונותו לבחון סוגיה במנותק ממעורבותו בה,
יכול לומר-

ב’התכווננות ליושר אינטלקטואלי’.

יתכבד  ויתן לאחר, מחוץ לסיטואציה לתייג אותה כ’ישרה אינטלקטואלית’.

Share

הערות? אשמח לתגובתך