אהבה - זיהוי באחר כמקדם עניין, יצר, רצון, שאיפה, מאווה

אהבה

משך קריאה כ־ 3 דקות

אחיזה תודעתית

אהבה (1)
זיהוי במשהו כמקדם, משפיע חיובית.

אהבה (2)
זיהוי, פעולה תודעתית,
של סובייקט,
באובייקט אחר
כמקדמ/ת עניין, רצון, תשוקה, מאווה, יצר,
של הסובייקט המזהה.

מידת האהבה המתועלת על ידי סובייקט
תלויה ב-

 • מידת החשיבות שאוהב, סובייקט, מייחס (באופן ‘נכון’ או ‘שגוי’ לתפישת טובתו), לרצונותיו שמזהה כמסופקים, על ידי אובייקט ‘נאהב’,
 • מידת הסיפוק שסובייקט אחר מספק לרצון, שאיפה, תשוקה, יצר או אינטרס הסובייקט,
 • אלטרנטיבה לסיפוק רצונות אלה עשויה להיות,
  • אחרת,
  • היעדרה.

ככל שמיוחס לרצון קונקרטי חשיבות גדולה יותר, כן האהבה מתעצמת למי שמספק אותו.

אהבה עמוקה עם רתימת ייצוגי מציאות, מנמיכה עד מתעלמת מבקרה מתקפת רציונלית להעצמת ריגשה חווייתית.

המורכבות* המיוחסת לאהבה טמונה ב-

 • מיפוי, הבנת, תמלול התיעוד של הרצונות המסופקים,
 • ביחס לאלה שלא יסופקו.
 • ייחוס חשיבות למידת רצונות פרטיקולריים ביחס לאחרים.
 • התכנות זיהוי שגוי.
 • ריבוי אפשרי של רצונות הסובייקט.
 • אי יכולת מדידה
  • היררכיית רצונות,
  • רמת סיפוק הרצונות
 • דינמיות השתנות רצונות על ציר זמן.
 • ריבוי האובייקטים הנתפשים כמספקים רצונות.
 • העובדה שאהבה ‘רומנטית‘, משפיע במימושה או בדחייתה על מכלול התנהגות של אדם, ו-גם עשויה להוביל חלפעולות
  • מאז’וריות בעוצמתן,
  • בלתי סבירות
 • גיוון תצורות האובייקטים המזוהים כמספקי רצונות:
  1. בן אנוש,
  2. חי,
  3. צומח,
  4. חפץ,
  5. אידיאה.

אהבה כצורך

אהבה, סיפוק ביטוייה מניעתם, משפעה פיזיולוגית על בני אנוש.

עם זאת אהבה אינה סיפוק צורך.
צורך הוא עניין של שרידה קיומית.

במצב שרידה קיומית אין מקום לאהבה, המצריכה תשומות מנטליות אחרות.

ביטויי אהבה ברמת שרידה קיומית היא ביטוי לשיבוש מערכתי מנטלי, מצוקה של הפרת הומיאוסטזיס.

 

אהבה נתפשת כ’אצלת, בלתי נתפשת רציונלית, בשל ההימנעות מתמלול הרצונות המסופקים.

תמלול רצונות מסופקים נחשב כהנמכת הערך המיסטי המיוחס למושג,
חבלה ברומנטיות התפישתית המיוחסת לאהבה ממין מסויים.


* שלא לומר ‘בלבול

 

עוד

על רגשות

על אהבה

עוד על אהבה

על מונוגמיה

Share

6 תגובות בנושא “אהבה”

הערות? אשמח לתגובתך

Share
%d בלוגרים אהבו את זה: