בלבלה נורמטיבית

בלבלה נורמטיבית

התבלבלות פרט

בין התכנסות לנורמטיביות
לבין שאיפה לסבירות.

Share

השאר תגובה