הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – עונש

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

שלילה כתגובה למעשה

מניעת טובין, או החלת פעולה שנתפשת כשלילית על ידי המעניש (לרוב גם אועל ידי הנענש)
כתגובה
למעשה, ממשי או רעיוני,
נוגד את רצון או את כוונת המעניש.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

 לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

One thought on “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – עונש”

הערות? אשמח לתגובתך

Share