הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – או

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

חלופה (אלטרנטיבה)

מילה מפרידה בין אפשרויות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share