הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סמכות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

הכרה בכוח עדיף

הסכמה אישית או ממוסדת לאפשר לאדם או גוף להחיל רצונו על אחרים.

הכרה ב-
כוח רעיוני – שלטון, כופה או מונע פעולות גם באמצעות כוח על עמית סורר, בנושאים ומקומות מוגדרים.
הסכמה מייתרת הפעלת סמכות.
♣ מקור מהימן לידע, מה ה’נכון’ וה’אמיתי‘ בתחום התמחות (דיסציפלינה) מסוים.
הבנה משותפת מייתרת סמכות ידע.

סמכות נצרכת במצבי אי־הסכמה חוסר־ידע , לכן, רציונלית כדאי שתהיה זמינה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share