הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דעה, ניסוח

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

התפתחות שכלית

עם פיתוח מיומנויות קוגניטיבית לטפל במורכבות, הפשטה, וניסוח, מאומצות ‘דעות‘ בהתאמה אישית.

ה’דעות‘ – השפעות של תוצרי בית גידול, קהילה אופפת, מוסדות חינוך, השכלה ודת, תקשורת – מתווכות באמצעות דמויות סמכותיות לפרט, ומוטמעות לאחר כיוונון והתאמות להטיות אינטלקטואליות אישיות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

One thought on “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דעה, ניסוח”

הערות? אשמח לתגובתך

Share