הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סנטימנט

משך קריאה כ־ <1 דקות

התניה מוטמעת, לעיתים לא מתומללת,
למימוש ערך שאינו חומרי או פיזיולוגי,
לסיפוק רגשי.

סיפוק רגשי מצריך מוכנות לפעולה במציאות חיצונית.
מימוש ערך הסנטימנט מחייב התנהלות רציונלית.

סנטימנט מוטמע באופן מורכב על ציר זמן
בתיאום בין מִגְָוָן רגשות המחווים ‘הֶמְשֶך’.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך