הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תודעה

הערכת משך קריאה: 1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

סובייקט כאובייקט, תקשורת עצמית

רכיב רעיוני, על מצע פיזיולוגי ממשי
של התייחסות פרט לעצמו, כגורם חיצוני;
עיבוד של אינסטינקטיםסנטימנטים, מחשבות, ניסוח, הבנהידע, שפה, רגשותתחושות רצונותרעיונות,
ובכך מבחין בין פרט לאחר.


 

פניה ל- Copilot, 8/7/2024, כתודעה זרה מבקרת

מה מגדיר המשפט הבא: “רכיב רעיוני, על מצע פיזיולוגי ממשי של התייחסות פרט לעצמו, כגורם חיצוני; עיבוד של אינסטינקטים, סנטימנטים, מחשבות, ניסוח, הבנה, ידע, שפה, רגשות, תחושות רצונות, רעיונות, ובכך מבחין בין פרט לאחר.”

בקצרה, המשפט מתאר את היכולת של התודעה לעבד מידע, להבין ולפעול באופן רציונלי.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share