הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – צורך

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

העדרו מונע חיים

רכיב מסוים במהות שהעדרו מונע חיים.

מהות שאינה נצרכת לרכיב,
שמהות אחרת כן נצרכת לו
היא מהות שונה קיומית.

🟧 אורגנית –
מניעת צורך
▪️ פיזי – יפגע בחיים, עד מוות,
▫️ מנטלי – יפגע בתשתית תפקודית.

💭 רעיונית –
תוצאה מצריכה סיבה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share