הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – שינוי

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

תנועה מובחנת בזמן

בבחינה משווה של מהות על ציר זמן ביחס לבחינה קודמת, מובחן ביטוי לתנועה רעיונית או ממשית של מרכיב אחד לפחות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share