הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – היסטוריה

משך קריאה כ־ <1 דקות

רצף מאורעות מתועדים
עם הֶקְשֶר משותף
על ציר זמן.

התייחסות לאירועים,
הסברים להתפתחותם,
הינם פרשנויות,
תוצרי הבנה, הטיות, ערכי המתייחסים (- נרטיבים).

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך