הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – “מאמין ש…”

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

כמיהה להתערבות מיסטית

“אמונה” מבטאת כמיהת של פרט להתערבות מיסטית במציאות למימוש רצונו.

בהיות אמונה הנחת קיום ללא נטל הוכחה,
שימוש ב’אמונה‘ במקום ‘אפשר‘, ‘הערכה, השערה‘, ‘התכנות‘, ‘תקווה’,
בהתייחסות פרט למאורע במציאות שכולל מרכיבים במורכבות שלא מאפשרת ודאות או חיזוי,
שימוש ב’אמונה‘ מבטא ייחול להתערבות מיסטית, לא רציונלית.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share
Share