הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טביעת תודעה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

(הֶקְשֶר לטביעת אצבע)

סך ההטיות, התניות, העדפות, טעמים, רצונות, כישורים ומיומנויות
המהווים תווי אישיות יחודית, מאפיינת, תודעה מסויימת.

מרכיבי טביעת תודעה
נצברים ונטמעים במהלך חיים, מתמצקים לאישיות נתפשת.
די בחשיפה לביטויי חלקם כדי להבחין בין פרסונות.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share