‘סה פאסס(ט) נישט’, תמצית אשכנזיות

הערכת משך קריאה: 3 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

לא ראוי

תוכן עניינים

הגרסה ל ‘ואהבת לרעך כמוך

אתוס (– מכלול אמונות ורעיונות) מגדיר התנהגות, התנהלות תרבותית, בצריבה שוללת, במניעה, כציווי אוסר, ללא הומור – ‘התנהגות לא יאה לנו’.


אמרתי לחברה אשכנזיה קיבוצניקית בהקשר שכבר אינני זוכר “סה פאסס נישט.”

לא ידעה מה זה, כמובן.
קיבוצניקים הם תת ז’אנר אחר. קהילה סוציו־התנהגותית שטשטשה את האתניות; הם חלקו התנהלות משותפת עם קיבוצניקים בקהילתם ואחרות יותר מאשר עם האתוס האתני של אבותיהם.
כבית גידול מעצב, המורא הסוציולוגי שרה עליהם והשפיע יותר מאשר בית ההורים האתני. בית הגידול הקיבוצי הוא סינתזה של הדמויות ההוריות והקהילה. בקיבוץ האתוס הקולקטיבי קהילתי דומיננטי בעיצוב הפרטים.
אצל בומרים עירוניים יוצאי אשכנז היה ה’ספאסט נישט’. לילדיהם, הן בשל המרחק, ערבובי האתניות, המובהקות קהתה.

‘שאלי את חמותך’. המלצתי. זו, אשכנזיה מבוגרת על מצע יידיש, הסבירה לחברתי ש–

“סה פאסס נישט – לא יאה, לא מתאים, לא עובר התנהגותית את הערכים ‘שלנו’.”

פירוש, להבנתי*

סה פאסס נישט‘ היא תמצית אמירה, הנחיה מונעת, מצווה, נשענת על אתוס ומשמעת מקדמיים.

תמצית מאפיינת, להבנתי, של ‘אשכנזיות’. ניחת, ניתך עלי בביתי ובסינון, מיצוע וניסוח שמעתי גם אצל אחרים:

בפועל

במפגש כיתתנו היסודית בהיותנו בני 61, ר.ד. שיתפה שלא אהבה את הכיתה, חשה מודרת על רקע עדתי.

ר. ד. סיפרה, שבאחד האחה”צים הגיעה לבית חברתה הג’ינגי’ת – לא חשוב מאיזו עדה. אחרת – לשחק. ג’ינגי’ת הייתה בת יחידה ומושקעת בתה של פליטת שואה מבוגרת.
האם פתחה את הדלת וייבשה את ר.ד. באומרה – “ג’ינג’ית מכינה עכשיו שיעורים”, ולחווייתה של ר.ד., האם טרקה עליה את הדלת.

סה פאסס נישט מהווה סימון של ‘לא עובר’, כניסה לאיזור אסור, ‘לא מקובל’ של גילויי התנהגות שאינם תואמים** ערכים כ –

 • הצבת גבולות,
 • איפוק התנהלות,
 • ריסון התנהגות,
 • עצירת החצנה,
 • מניעת צריכת משאבי כלל,
 • ניהול משאבים חסכני ומושכל,
 • דחיית סיפוקים מיידיים
 • עיכוב סיפוקים נמוכים
 • שימוש באנדרסטייטמנט, ניואנסים וסאבטקסט
 • הנאות אינטלקטואליות עולות בחשיבותן על פיזיולוגיות וקולינריות
 • מניעת עשייה דרמטית פותרנית שעלולה להתפרש כתוקפנות או אלימות,
 • החזרת הסדר המקובל במחוזותנו לכנו, שכן אם המעשה יינקט הוא יופר.

כל אלה לטובת ערך רעיוני גבוה יותר, מאוחר יותר, שאינו מיידי.

היופי באימפרטיב הזה שהוא אינו איום ‘אם–אז’, לא מה יבולע אם הפעולה הלא יאה תנקט,
אלא, אם כן תנקט – סדר קדמוני, בסיסי, ראוי – יופר.
הטמעת מערכת הפעלה התנהגותית.


* ברור שאין מי שיגדיר כך סה פאסס נישט.
הרחבתי.
לשמחתי עשיתי דברים גרועים מאלה.
** שמת לב כמה ‘לא‘? מי אמר אנאליות?

Share

4 תגובות בנושא “‘סה פאסס(ט) נישט’, תמצית אשכנזיות”

הערות? אשמח לתגובתך

Share