א’: אנדרסטייטמנט, דיאלקטיקה, הפשטה, יושר אינטלקטואלי, ניואנס, סאבטקסט,

משך קריאה כ- 3 דקות

לשון המעטה, יושרה, דקויות, נגזרת ≠ מיידיות, פופוליזם, צמצום

מיץ התמצית

רתיעה ממורכבות,
רוצים מהבטן,
לא מכילים
– אבסטקרט (הפשטה),
– אנדרסטייטמנט,
– ניואנסים,
– סאבטקסט.
פשוט, רגשי. לתחוב עם מקל בייסבול לפנים.
‘דווקא’, קורבנוּת, ייחשבו כרציונל רהוט ומנומק היטב.

בעידן ריבוי המדיה העכשווית, כאשר רוב צרכני התקשורת בהוויית – FOMO, כדי לקדם מסרים עליהם להיות פשוטים, ישירים, מרהיבים, מעוררי הזדהות. תחכומם השפתי יצטמצם לשימוש במטפורות ישירות מקדמות וייצוגים פשוטים מדגימים. מניעת מסרים מורכבים או אלגוריות מכבידות.

אמצעי תקשורת עכשוויים – הפצת מידע וצריכתו נעשית בעיקר באמצעות מסכים לתצורותיהם – יעילים להנפצת מסרים קונסרבטיביים אמוניים, לאומניים חותרי התכנסות קולקטיביסטית, בשל מיידיות ופשטות תכניהם שמאפשרת יעילות בהעברתם.

הבנת רעיונות מורכבים, חותרי רציונליות, ליברליות, זכויות פרט ושיוויון מחייבת קריאה, הבנה, ערעור ובקרה, שחלוף רעיונות פרסונליים. תנאים מקדמיים אלה הם סוג של הטיה אישית, התפתחות אינטלקטואלית שפתית, מוגבלת בהתפתחותה.
מסרים מורכבים אלה בתכלית ‘משכנע’ אינם ניתנים לשינוע יעיל לתודעות שאינן מוטות לצרוך אותם.

מושגים

אנדרסטייטמנט, לשון המעטה, ממעיטה שימוש בביטויים או בתיאורים מחלישים את מושא התיאור. להחלשה זו תפקיד בהעברת המסר בכך שהפער שנוצר בין התיאור לבין המציאות הנתפשת מהווה מידע תלוי הקשר. מטרתו של פער זה לגרום למקבל המסר להבין את התייחסותו הסובייקטיבית של הדובר, לעתים באופן אפקטיבי יותר, מתגבר על התנגדות אינסטינקטיבית, לו היה מתמלל פרטנית.

“באלסקה החורף די קר.”

מורכבות דיאלקטית, טיעונים מורכבים שיטות פילוסופיות לבחינת טיעונים באמצעות מגוון תפישות, ריבוי זוויות בחינה.
הפשטה, אבסטרקטציה הפשטה פעולה תודעתית, מכנסת צבר תפישות מוכרות, מובנות, אחוזות תודעתית מקדמית, לביטוי תפישתי אחר.
יושר אינטלקטואלי, בחינת נושא בלא עירוב תפישת ערך אישית התייחסות לנושא ב:

  • שאיפה, חתירה, רצון, מתיימר, להתייחסות מנקודת מבט שאיננה זו פרט פרטיקולר בוחן,
  • ובה בעת בהבנה שכל התייחסות לנושא היא תוצר של התייחסות מפוזיציית הבוחן.
ניואנס, הבחנה דקה ביטוי שמתייחס למהות אחרת כ-דומה, גם אם לא זהה, שונה בדקויות, ברמיזה, בקטנה.

“תוספת גרידת קליפת לימון לעוגה, שדרגה את הטעם.”

סאבטקסט, לשון עקיפה, מהות נרמזת, משתמעת אמירה שלא נאמר ישירות, משתמעת ממסר שניתן להבנה מאמירתו של הדובר, מובלעת בביטוי הראשוני, שמאפשרת הסקה.

“היה לי יום עמוס, רווי אירועים ורעש.” – הניחו לי.

על אף הקושי הכרוך בכך – שוני בפרשנות – כדאי, רצוי, להבחין בין שימוש בביטויים ממין אלה, לבין שקר או הסתרה בידיעה, שאין אבחנה ברורה ונחרצת כאשר תקשורת מורכבת, איננה ישירה.

שימוש

שימוש בתקשורת שכוללת ביטויי אנדרסטיימנט/ יושר אינטלקטואלי/ ניואנסים/ סאבטקסט/ מצריך סוג של בגרות/ נפח/ יכולת אינטלקטואלית, שמהווים רף, שמתחת לו אינה מתקיימת.

ילדים מתחת לגיל מסוים אינם מסוגלים להכיל, לא כל שכן לייצר מסרים מורכבים מכילים אלמנטים אלה.

במצבים מסויימים שליטה חלקית בשפה לא מאפשרת להבחין ברבדים סמויים מהישירות התכנית.

פוליטיקלי לא קורקט, ועם זאת תקשורת ממין זה מצריכה סף רגישות שפתית, שבדרך כלל קשורה לסוג של מיומנות אינטלקטואלית.

יתירה מזו – מי שאינו מיומן בסוג תקשורת זו, ומתמודד בתכנים המכילים סוג תקשורת כזה, ‘מאשים’, בהתנשאות את המשתמשים.

פרק ב’ אנדרסטייטמנט, דיאלקטיקה, הפשטה, יושר אינטלקטואלי, ניואנס, סאבטקסט

Share

One thought on “א’: אנדרסטייטמנט, דיאלקטיקה, הפשטה, יושר אינטלקטואלי, ניואנס, סאבטקסט,”

הערות? אשמח לתגובתך