למה ימין קפיטליסטי שמאל סוציאלי?

למה קונסרבטיביות הולכת עם ליברטריאניות כמו דתי עם כיפה?

מקובל לחשוב ששמאל דוגל בשוויון וסולידריות כלכלית בין אנשים.

פאר הממסד הקתולי, עושרם המופגן של ‘רועים דתיים’ באפריקה, כשצאן מרעיתם מתבוסס בעוני מנוול, פייגלין – זהות, נפתלי בנט ואיילת שקד – ימינה, פורום קוהלת הם (סוג של) ליברטריאנים, התמיהו אותי.
למה?

ימין אינו חותר חופש פרט. לא ליברלי, בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.
למה בפן הכלכלי, ימין ליברלי?

הליכוד, במקור, היא מפלגה של חופש כלכלי – גח”ל – גוש חרות ליברלים,
עם זאת, שדרת מצביעי ליכוד נמנית על (סוציו־)אקונומיה נמוכה.

על פניו, סוג של דיזוננס.

איך

שמאל = שאיפה לשיוויון כלכלי,
ימין = חתירה לחופש כלכלי?לאחרונה נראה לי שהתפצח. לי:

בתמצית

שמאל שוויון כלכלי

מחשבה פרוגרסיבית, מפרקת קונסטרוקטים. דה פרגמנטית.

יחידת הבסיס היא אחת. תודעת יחיד.

פרט רוצה חופש בחירה. אני רוצה.
גם פרט אחר רוצה. גם את ואתה רוצים.

זהו השוויון – המכלול הוא ריבוי יחיד(ים).
רצוני בחופש שקול לרצונך.
כמעט מתמטיקה. רציונליות ללא קונסטרוקט.

מכאן רעיון השוויון נמתח לממדים נוספים, כלכליים, על ידי בוני קונסטרוקטים, אידאולוגים, מניפולטורים ומצוקתיים, שמתחו את ההנחה הפשוטה למקומות אחרים.

ימין חופש כלכלי

קונסרבטיביות משמרת סדר מוטמע, מוכתב.

לאור כך

 • שבפועל אין שוויון כלכלי בין אנשים בשל נסיבות ותנאי הפתיחה,
 •  שבכתובים דתיים ממעטים בהוראות לשוויון,
  • קונסרבטיביות מעודדת סמכותניות והיררכיה,
 • דתות מטפלות באקססיביות בביטויי עוני ופעולות חמלה במי שבמצוקה,
  • מבטיחות תגמול נרחב בעולם הבא,
 • שפע כלכלי הוא ביטוי לחיבת האל
  • או לפחות לברכתו
 • קונסרבטיביות מבדילה עצמה מפרוגרסיביות שואפת שוויון
  • גם בהיבט השוויון מעת שעלה על הפרק,
  • ומאיים על רווחת הקונסרבטיביות.

גורמים אלה הביאו לחופש כלכלי מאפיין ימין קונסרבטיבי.

יוצאי דופן ומהכלל

ישנן תצורות ממשל שלטוניות, שהרעיונות שלהם הם שיוויון חברתי כלכלי.

האם הן שמאל?

מפלגת הפועלים הגרמנית הלאומית-סוציאליסטית

איך המפלגה הנאצית, ימין קיצוני, משתלב עם שוויון?
היא לא.

המפלגה הנאצית פנתה בתקופת משבר כלכלי לשכבות החלשות עם רעיונות לאומניים מאחדים, ובה בעת שמרה על אליטה כלכלית ושמרה היררכיה ברורה וסמכותנות קיצונית.

המפלגה הנאצית אכן,  קדמה ערכי שוויון בסיסי וזכויות סוציאליות מתקדמות ביותר לעת ההיא.

ערכי השוויון ורווחת הפרטים היוו מתיחה לקונסטרוקט אידאי, מטפיסי, של קשר בין פרטים לעם, לאדמתו, לנשגבותו לתפקידו הגורלי.

אין מי שמייחס שמאל פרוגרסיבית למפלגה הנאצית. עם זאת המפלגה הנאצית עשתה צ’ק מארק מובהק לכל היבט קונסרבטיבי למעט שניים:

 1. האמוניות האלוהית הודרה והוחלפה באמוניות בעם ובפיהרר,
 2. הייתה חתירה לשוויון יחסי וזכויות סוציאליות של פרטים.

קומוניזם סובייטי, סיני, קובאני, קוריאה הצפונית

קומוניזם, כהקצנה סוציאליסטית מטמיע שוויון בפועל, בכוח. איך מסתדר עם ימין קונסרבטיביות?

טענתי היא שכינוי ‘קומוניזם’ מעין זה כ’שמאל’ הוא משרת סמנטית את ‘הסדר החברתי החדש’, יושבי הפרלמנט הצרפתי בעת המהפכה בצד שמאל.

בפועל זהו קונסרבטיבי מחשבתי, שאינו נמנה על חתירה לרציונליות חופש פרט, ליברליות, ושוויון, אלא גם אם הוציא מהמשוואה את האמוניות – ובכל חורג מימין קלאסי, הקומוניזם מטפח לאומנות, משמר התכנסות הזדהותית, היררכיה נוקשה לנושאי משרה, סמכותנות, רהב מלל סמלים וטקסים.

השוויון החברתי הוא שוויון בין המון עני שמופרד מאליטה עשירה כפרקטיקה מוכוונת שלטון, לא מתוך הצע וביקוש של כוחות שוק עצמוניים.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share