חיוויי התנהגות אינם מְתַקְפִים בהכרח, את שמתכוונים לבטא. העדר חיוויי התנהגות מְתַקְפִים בהכרח, את שמבטאים.

חיוויי התנהגות

חיוויי תקשורת

חיוויי התנהגות אינם מְתַקְפִים
בהכרח,
את שמתכוונים לבטא.

העדר חיוויי התנהגות מְתַקְפִים
בהכרח,
את שמבטאים.

Share

השאר תגובה