פרובינציאלי

חיווי,
נגטיבי,
למי שאוחז בתפישת עולם שמבטאת סט ערכים, ידע, שנידון ממגוון גירויים מעטים
על פי המחווה
ומייחס להם, לערכיו, הידע בה אוחז ולגירוייו, את תקפות הלגיטימיות הנתפשת כלמרכז מתקדם, לשווא.

פרשנות משנית

‘פרובינציאליות’ היא גם,
ייחוס לתפישת פרט- ה’פרובינציאלי’,
שסט ערכיו ותפישותיו, הם לא רק הסטנדרט הרווח במקומות הנתפשים כמגוונים, ‘מתקדמים’, הומים, כבפרשנות הראשונית,
אלא,
הנחתו השגויה,
שתפישותיו המסויימות הן גם נחלת אחר/ים,
שכן,
בהנחתו התפישתית, הפרובינציאל, מתקשה להעלות על סבירות דעתו, ש’סבירות’ האחר, טעמיו, מנתבים אותו להעדפת סט ערכים אחר, שונה משלו.

 


תודה לב.ג. – לא בן גוריון – על השגותיו שתרמו לשיוף הנכתב לעיל.

 

Share

השאר תגובה