מימון הגנת נתניהו

משך קריאה כ־ 5 דקות

כסף תוויתי

נתניהו גלגל את סוגיית מימון הגנתו ליועץ המשפטי לממשלה.

 • האם יוכל לקבל מימון להגנתו, ולא ייחשב כשוחד או כמתנה?
 • האם ניתן לקבל מעדי הגנה מימון לנאשם באותו תיק?

אינני דן כאן, לא במוסר ולא במשפט.

כן, בתווית. על כסף.

כסף תוויתי

אמי האהובה

 • לכל מקור כסף הדביקה תג,
 • לכל הוצאה הצמידה תו,
 • וקישרה ביניהם: הכסף מ… מיועד ל…

כילד היה לי מוזר.
כמבוגר – מופרך. גם אם רווֶח ונורמטיבי.

אבי הגיבור
כשהייתי בן חמש עשרה, אמר – ‘אנחנו נשלם את שכר הלימוד…’

ואני תמהתי, אם לא ישלם, לא תלמד?

להבנתי, אז

 • אבי יעביר סכום כסף בגובה שכר הלימוד,
 • סכום זה יאפשר את מימון ההוצאה השולית האחרונה בסדרי העדיפויות, שלא הייתה מתממשת לו אבי היה נמנע מלהקצות לכך כסף,
 • וזאת, גם אם אבי יעביר את הכסף לאוניברסיטה ישירות או בעקיפין לנמען.

אנרגיה כספית

כסף כקונספט אנרגיה כלכלית, כחשמל, הוא

 • משאב,
 • ניתן להתמרה פיזית,
  • בשונה מאושר נניח,
 • ניתן לכימות, לאגירה להקצאה,
 • אין לו מהות פרטיקולרית,
 • וגם לא ערכית,
 • הגיע בכמות, מידה מסויימת,
 • מסיבה מסויימת ניתנת להסבר,
 • ניתן להקצותו, כמשאב, במידה, לקידום מטרה מוגדרת.

קשר בין קבלת משאב להוצאתו

הקשר בין ספיחת אנרגיה כלכלית לבין הוצאתה הוא

 • קשר כמותי, יש לוודא שיש יתרה ולא מחסור,
  • לא ניתן להעביר יותר ממה שיש,
  • בתהליך ההעברה נגרע ממנו,
 • נראטיבי, בין מקור הכסף לבין יעד אליו מועבר,
  אין קשר סיבתי – אלא כתעתוע תודעתי.

בקשירת הקשר בין קבלת המשאב לבין הוצאתו יש

 • לחפש את הערכיות שהקושר מנסה להחיל; למה עושה זאת?
 • לבדוק האם פיקציה, בדיה של קשירת קשר זה מקורה
  • בתמימות הקושר, השואף למימוש חתירה לסדר, ייחוס ערך חיובי נתפש,
  • בכוונתו הנכלולית לספוח הסכמה ל-מה שלא היה מקבל אלמלי קשר קשר בדייתי זה. הקושר מייצר בדיה שמהווה מנשא ללגיטימיות ערכית למטרתו.

חתירה לסדר

לסוג ‘סדר’ זה – סדר פואסתטי, פרואסתטי, סדר בדייתי, בדיית סדר – טרם מצאתי מינוח. התוכלו ילדים למצוא לי את המינוח המתאים?
בין המציעים יוגרל
ההצעה הזוכה

זהו ‘סדר’, ‘ארגון’, ש’מטפל’ בקשירת סנטימנט חתירה לארגון, לייחוס ערך חיובי למעשה.

אליך חנוך

נתניהו מבקש שעדים מתיק 1000 יממנו את הגנתו.
האם זה ‘בסדר’ שעדים במשפטו יממנו את הגנתו?

החוק לא מטפל בסוגיה זו,
נתניהו מאתגר את החוק.

גופי אכיפה ממלכתיים בודקים חשדות להתנהלות לא תקינה של הריבון העומד בראש המדינה.
הריבון מכריז שיש אנשים שרוצים להעביר לו כסף.
אם היו מעבירים לו כסף – לפי חוקי הממלכה, אסור היה לו לקבל.
הצעתו: יועבר לו כסף תחת תווית ‘דמי הגנה משפטית’.

 1. אם לא היו מעבירים כסף, נתניהו היה חף מהגנה משפטית?
 2. למה יש מי שרוצה להעביר כסף לראש ממשלה?
 3. למה עדים במשפט בו נתניהו חשוד במרמה והפרת אמונים שואפים לממן את ההגנה עליו?
 4. מה יקבלו ממנו בתמורה?
 5. בקשת נתניהו למימון הגנתו על ידי גורמים פרטיים הוא לגיטימי,
  מבטאת את תפישתו שהיא לגיטימית.
  נתניהו מצפה שבקשתו תאושר.

מה מאפיין את מי שמצדיק בקשה זו, ללא בדיקת שלושת הסעיפים הראשונים?

Share

הערות? אשמח לתגובתך