פתולוגיה

פתולוגיה התנהגותית

משך קריאה כ־ 4 דקות

אחיזה תודעתית

הגדרה

פתולוגיה התנהגותית –
התנהלות אנושית מובחנת*, (חזרתית, בהינתן תנאים דומים), אופיינית ומוכרת לבעליה ולסובבים החשופים לה,
נתפשת כניתנת לריסון ושליטה עצמוניים,
ושלילית על־פי צפיית וחיווי הנחשפים לביטוייה,
הלוקים בה, על פי רוב, מודעים להתניית התנהלותם – הן לגירוי המפעיל והן לנזק שתוצרי ההפעלה מסבים להם ולסביבתם.
עם זאת הם דבקים ביישומה, בשל מציאתם בהתנהגותם מענה, היגיון פנימי, רציונל,
לעניין, סיפוק יצר או צורך מיידי בסיטואציה שנקרתה מקומית.
בכך ההתנייה, דפוס ההתנהלות מתוחזק, נשמר ומוטמע – להלן הפתולוגיה – לאורך זמן.


* מובחנת – אמנע מכניסה לבור יקוש של הגדרת ‘נורמליות’.
משאיר זאת לאינטואיציית הצופה מהטריבונה המצבית, המתנהג או לבוחן חיצוני.
כן אומר שמתאפיינת בחוסר יציבות רגשית וחורגת מ’סבירות’, גם אם לא ממש מסכנת את נושא הפתולוגיה ההתנהגותית או את סביבתו.


שאיפת מכור להסניף טובין,
לקַבֵּע את ההיי
ובה בעת, להימנע מתופעות הלוואי לאחריו,
שיגיע, גם אם ועם ייחול שלא.

לא יודע אם ההגדרה ב- DSM מטפל בכך או לא.
אני מתייחס לפתולוגיה כהתנייה ניתנת לשליטה טרום יישומה.
כלומר זה מתווה התנהלות שפרט מותנה לפעול לאורו,
מקבל את ההחלטה בהמצב, מקום וזמן מסויימים לחזור עליו,
מעדיף את יישומו על המנעות ממנו או על אלטרנטיבה אפשרית,
אך לא מחוייב לכך.

הציפיה
♠ להנות מטובין,
♠ ובהזחת זמן להימנע מלהתממשק עם היבטיו הלא רצויים,
היא הציר עליו סובבת פתולוגיה
ממנה יונקת אנרגיה להמשך תחזוקה.

הרציונל המסביר: “אני לא יכול/ה…”

דפורמציה אישית – חלופה

אני מציע הסבר מעט אחר למושג, תוך שימוש הן בהלחם המלים היווניות, והן בשימוש בפועל.

πάθο ,pathos, יוונית עתיקה, “כאב”, “סבל”.

λογία, logia “תורה”, “הסבר”.

פגוש, פוגייש פגשתי

מִנֵי תצורות של פתולוגיה.

התמכרות היא פתולוגיה התנהגותית.

עצבנות, חוסר סבלנות מובחן, תוקפנות, מלנכוליה, חרדתיות, הם סוגי פתולוגיה.

פתולוגיות הן וריאציות אישיות כמספר בעליהן, במכניקה התנהלותית דומה.
ברמת חוּמרה משתנה ושונה
על חייהם.

המשותף לבעלי פתולוגיה – כל אחת ואחד עם הפתולוגיה שלו,
שהם מאוהבים בפתולוגיה.

בצד זה שהם מכירים

 • בהיותה,
 • בנזק שנגרם להם מהֱיותה,
 • המחיר שהחיים איתה גובים מהם,
 • הם מעדיפים אותה על העדרה, להיות נטולים הטובין הבאים איתה.

הם גם, מבטאים את החיובי שבהיותה,

 • לממש את יישומה בלא לשלם את מחר נזקה,
 • לקבל עליה, בגינה, הערכה חיובית,
 • הצדקת היותה כמסייעת,
 • תורמת ל’היותם מי ומה שהם’.

קורא לכך ‘התיידדות עם הדרקון’.

כמאפיין, בפתולוגיה יש רצון לשמר את את היבטי הקוועץ’, ולא לשלם על נזקיו.

גמילה

קטונתי לנפק פתרון גמילה.

עם זאת,

 • ללא הכרה שמאפייני התנהגות מסויימים מהווים מתווה מאפיין, פרוטוקול, של התנהלות אישית,
 • ללא הכרה שמתווה זה מספק לטווח קצר, וגובה מחיר לטווח ארוך,
 • ללא סלידה מהמצב האישי שהפתולוגיה מתחזקת,
 • ללא תיעוב המצב

פתולוגיה מתעצמת.

Share

4 תגובות בנושא “פתולוגיה התנהגותית”

הערות? אשמח לתגובתך