התנהגות אנושית אבנורמלית, נשלטת, מזיקה לבעליה, שהלוקה בה מוצא בה היגיון פנימי המספק מענה לעניין, ייצר או צורך.

פתולוגיה התנהגותית

הערכת משך קריאה כ- 3 דקות

אחיזה תודעתית

הגדרה

פתולוגיה–
התנהגות אנושית,
אבנורמלית*,
נשלטת,
מזיקה לבעליה,
על פי חיוויו או על-פי צפיית אחר,
שהלוקה בה, המודע לנזק של התופעה בכללותה, לו, לסביבתו,
דבק ביישומה במקרה הפרטני הבא, בשל מציאתו בה היגיון פנימי
המספק לו מענה לעניין, סיפוק יצר או צורך מיידי,
ובכך משמר את התנהלותו.


* אבנורמלית – אמנע מכניסה לבור הגדרת נורמלית.
משאיר זאת לאבחנת האינטואיציה של המכור, או הצופה מהטריבונה המצבית.


שאיפת מכור להסניף טובין,
לקַבֵּע את ההיי
ובה בעת, להימנע מהאפטר אפקט,
שיגיע, גם עם הייחול שלא.

הציפיה
♠ ליהנות מטובין,
♠ ובהזחת זמן להימנע מתשלום עליו,
היא הציר עליו סובבת פתולוגיה
ממנה יונקת אנרגיה להמשך תחזוקה.

הרציונל המסביר: “אינני יכול/ה…”

דפורמציה אישית – חלופה

מציע, מעוות, הסבר מעט אחר למושג, תוך שימוש הן בהלחם המלים היווניות, והן בשימוש בפועל.

πάθο ,pathos, יוונית עתיקה, “כאב”, “סבל”.

λογία, logia “תורה”, “הסבר”.

פגוש, פוגייש פגשתי

מני פתולוגיה.

התמכרות היא פתולוגיה התנהגותית.

הפתולוגיות הן ווריאציות אישיות כמספר בעליהן, במכניקה התנהלותית דומה.
ברמת חוּמרה משתנה ושונה
על חייהם.

המשותף לבעלי פתולוגיה – כל אחת ואחד עם הפתולוגיה שלו,
שהם מאוהבים בפתולוגיה.

בצד זה שהם מכירים

 • בהיותה,
 • בנזק שנגרם להם מהיותה,
 • המחיר שהחיים איתה גובים מהם,
 • הם מעדיפים אותה על היעדרה.

הם גם, מבטאים את החיובי שבהיותה,

 • לממש את יישומה בלא לשלם את מחר נזקה,
 • לקבל עליה, בגינה, הערכה חיובית,
 • הצדקת היותה כמסייעת,
 • תורמת ל’היותם מי ומה שהם’.

קורא לכך ‘התיידדות עם הדרקון’.

כמאפיין, בפתולוגיה יש רצון לשמר את את היבטי הקוועץ’, ולא לשלם על נזקיו.

גמילה

קטונתי לנפק פתרון גמילה.

עם זאת,

 • ללא הכרה שמאפייני התנהגות מסויימים מהווים פאטרן התנהלות אישית,
 • ללא הכרה שפאטרן זה מספק לטווח קצר, וגובה מחיר לטווח ארוך,
 • ללא סלידה מהמצב האישי שהפתולוגיה מתחזקת,
 • ללא תיעוב המצב

פתולוגיה מתעצמת.

Share

2 תגובות בנושא “פתולוגיה התנהגותית”

הערות? אשמח לתגובתך